© UNICEF/ALESSIO ROMENZI

STØT med SMS, Swipp og MobilePay

SMS: Send HJÆLP til 1234. Pris 150,-

(+alm. sms-takst)

Betal med Swipp/MobilePay: 50 60 20 12

Tjenesten udbydes af Hjælp Nu!, c/o Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København K, tlf. 33 15 28 00

Har du sendt en sms til Hjælp Nu!

og undrer dig over hvorfor din kvittering i form af retur-sms kom længe efter? Så er svaret ganske enkelt, at Hjælp Nu! har valgt at forsinke retursvar for at sikre fuld kapacitet til at modtage sms’er. Så har du f.eks. sendt en sms for at deltage i et lotteri, så vær ganske rolig. Din sms er kommet frem – vi er bare ikke så hurtige til at kvittere for dit bidrag. Men tusind tak for hjælpen.

Stor opbakning til Syrien-indsamling


De mange bidrag fra både private, virksomheder og fonde til akutindsamlingen ’Hjælp Nu!’ til områderne i og omkring Syrien gav et samlet resultat på godt 86 millioner kroner. Pengene bliver nu fordelt til nødhjælpsorganisationerne, der hurtigst muligt omsætter midlerne til en indsats i de berørte områder.

Søndag aften kulminerede en uges akutindsamling til de katastroferamte områder i og omkring det borgerkrigshærgede Syrien med indsamlingsshowet ’Hjælp nu!’, der blev samsendt på DR1 og TV 2 i tæt samarbejde med 12 nødhjælpsorganisationer.

I løbet af aftenen leverede DR og TV 2’s korrespondenter øjenvidneberetninger om situationen i Mellemøsten, og hjemme i Danmark var en række kendte danskere på scenen og i callcenteret for at støtte indsamlingen. Opbakningen fra både private, virksomheder og fonde var stor, og da værterne for indsamlingsshowet - TV 2’s Cecilie Beck og DRs Kåre Quist, præsenterede det samlede resultat, var der indsamlet 86.271.606 kroner.

Kommer til at gøre stor forskel
"Vi er vildt glade for, at danskerne har støttet med godt 86 millioner kroner. Det er virkelig overvældende, og danskerne har endnu en gang vist, at de er klar til at hjælpe, når der er brug for det. Det er penge, som kommer til at gøre en kæmpe forskel for de syrere, som i dag lever i faldefærdige bygninger, ofte ikke kan få mad og står over for den femte vinter, siden krigen startede. Så vi vil bare sige tusind tak til de rigtig mange danskere, der har støttet ’Hjælp Nu!’ Det er vi meget glade og taknemmelige for, og vi vil straks gå i gang med at få de her penge ned til de syriske flygtninge og fordrevne," siger Andreas Kamm, der er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Fordeles til 12 organisationer
Pengene fra indsamlingen bliver nu fordelt til de 12 organisationer, der er med i indsamlingen, og organisationerne omsætter herefter hurtigst muligt pengene til nødhjælp i områderne i og omkring Syrien. Der bliver både arbejdet for at afhjælpe de umiddelbare humanitære behov som følge af krigen. Det vil sige mad, vand, lægehjælp, et tag over hovedet og adgang til uddannelse. Men der bliver også investeret i projekter, der kan være med til at sikre de syriske flygtninge og fordrevne en fremtid – hvor de kan være i stand til at klare sig selv.

Fakta om katastrofen
Syrien-krisen er nu inde i sit femte år. Der kommer flere og flere flygtninge hver dag, FN’s nødhjælpskasse er tom, og der har aldrig været mere brug for hjælp end nu. De lande, der har taget imod flygtninge, er nu ved at bukke under for presset.

Op mod fire millioner mennesker har indtil nu søgt beskyttelse i nabolandene, og over 7,5 millioner internt fordrevne lever under frygtelige vilkår inde i Syrien – alene i år har en million syrere måttet forlade deres hjem. Mange af dem søger over grænserne og lægger yderligere pres på nabolandene.

Fødevarehjælpen, som gives til de allersvageste flygtningegrupper, er allerede skåret ned til et minimum eller helt skåret væk, så hver eneste krone kan gøre en forskel.

Yderligere information: Danskerne kan støtte indsamlingen med 150 kroner frem til den 1. oktober ved at sende en SMS med teksten ’HJÆLP’ til 1234. 12 forskellige nødhjælpsorganisationer får del i de indsamlede midler: Dansk Flygtningehjælp, UNICEF Danmark, Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, ADRA Danmark, Red Barnet, Læger uden Grænser, Mellemfolkeligt Samvirke, SOS Børnebyerne, CARITAS Danmark, Mission Øst og Dansk Folkehjælp.

Syrienkrisen er vor tids største humanitære krise.

Nu går DR, TV 2 og de største af de organisationer, der yder nødhjælp i og omkring Syrien, sammen om et indsamlingsshow søndag den 20. september 2015, hvor pengene går til at hjælpe i landene omkring det borgerkrigshærgede land og inde i Syrien.

Der er krig i Syrien og mere end halvdelen af befolkning er drevet på flugt. Nabolandene vakler under presset fra de mange mennesker. Op mod 4 mio. mennesker har indtil nu søgt beskyttelse hos dem og hverken Jordan, Libanon eller Tyrkiet magter at tage sig af flere.

Over 7,5 mio. internt fordrevne lever under frygtelige vilkår inde i Syrien – alene i år har 1 mio. syrere måttet forlade deres hjem. Mange af dem søger over grænserne og lægger yderligere pres på lande, der i forvejen har det vanskeligt.

Der er brug for hjælp, der hvor behovet er størst. Der er brug for hjælp nu. Hjælp Nu!

LÆS OM DE 12 PROJEKTER HER

ADRA Danmark hjælper flygtninge og internt fordrevne i Syrien og Libanon.

I og omkring Damaskus i Syrien bor mange internt fordrevne i ufærdige bygninger uden adgang til vand og sanitet. ADRA Danmark laver derfor sanitære installationer i bygningerne, så de internt fordrevne familier har adgang til rent vand, toilet, bad og vaskefaciliteter. Den nuværende akutte mangel på sanitære forhold betyder, at dårlig hygiejne er en alvorlig trussel mod helbredet for de mange mennesker, der er fanget som flygtninge i deres eget land.

I Libanon vil ADRA yde økonomisk støtte til de mest sårbare syriske flygtninge – eksempelvis enlige mødre og familier med helt små børn. Den økonomiske støtte giver flygtningene mulighed for at købe varmt tøj og tæpper til den kolde vinter.

Caritas Danmark hjælper i Jordan

Caritas Danmark vil hjælpe 3000 syriske flygtninge i Jordan med at få dækket deres mest basale sundhedsbehov. I Jordan har de 629.266 syriske flygtninge, der opholder sig i landet, ret til at bruge det offentlige sundhedssystem. Men det store antal flygtninge har lagt så stort et pres på systemet, at de nu selv skal betale en andel af deres lægebesøg, operationer og hospitalsindlæggelser. For penge, de ikke har. Caritas Danmark vil gøre det muligt for 3000 af flygtningene at få gratis lægeundersøgelser på Caritas’ social- og sundhedscentre i Jordan og vil dække deres udgifter til undersøgelser, akutte operationer og hospitalsindlæggelse på offentlige hospitaler.

Dansk Folkehjælp yder nødhjælp og beskyttelse

Dansk Folkehjælp vil bistå flygtninge med basal nødhjælp og beskyttelsei det nordlige Irak og i Libanon. De vil sikre adgang til behandling af sygdomme og skader ligesom organisationen vil give mulighed for ophold i telte, nødboliger eller andre midlertidige genhusningsløsninger.

Dansk Flygtningehjælp sikrer beskyttelse og bedre levevilkår

Dansk Flygtningehjælp vil yde hårdt tiltrængt hjælp til syriske flygtninge og værtsbefolkningerne i Libanon, Jordan og Tyrkiet. Det sker gennem lokale projekter, der skal forbedre levevilkår og infrastruktur, gennem støtte til de mest sårbare familier med uddeling af nødhjælpspakker og basale fornødenheder (f.eks. mad, varmt tøj til vinteren, tæpper, materialer til tag over hovedet samt hygiejnekits og brændsel) og ved skabe sikre fristeder i lokale aktivitetscentre for mennesker ramt af fordrivelse.

Centrene tilbyder en lang række aktiviteter fra psykosocial rådgivning over sikre, afskærmede fristeder for kvinder og børn til undervisning i læsning og talforståelse samt erhvervstræning som f.eks. skrædderi, frisørfag eller andet håndværk. Dansk Flygtningehjælp vil med projektet sikre, at op mod 12.000 personer får adgang til støtte gennem centrene, mindst 10-15 lokalsamfundsprojekter gennemføres og ca. 1.500 udsatte familier modtager basal nødhjælp.

Folkekirkens Nødhjælp fjerner miner i Syrien

Folkekirkens Nødhjælp er inde i selve Syrien. Her hjælper de mennesker, som er blevet tilbage med mad, så de kan overleve og ikke behøver at flygte fra nød og elendighed.

Organisationens minerydnings-eksperter fjerner granater og bombe-fælder fra husene i Kobane, så befolkningen kan vende tilbage til deres hjem og ikke behøver at være på flugt længere.

Folkekirkens Nødhjælp hjælper desuden i nærområdet i Syriens nabolande, hvor millioner er på flugt fra krigen – med mad, vand og telte – og med og støtte til de traumatiserede børn.

Mission Øst sikrer overlevelse i Nordirak

Mission Øst vil med midlerne fra HjælpNu! indsamlingen uddele kuldeisolerende tæpper, varmeapparater, tæpper og petroleum til flygtninge, som bor udenfor de etablerede flygtningelejre. Denne hjælp gør, at familierne, som bor i tynde telte, bliver bedre i stand til at håndtere og overleve de barske vinterforhold i Nordirak.

Mission Øst vil også hjælpe børn, så de bedst muligt kommer sig over traumerne fra deres forfølgelse, og derved får mulighed for at vende tilbage til et normalt liv. Dette gøres ved at lave børnevenlige områder, hvor børn kan lege og lære, som ethvert barn har ret til, selv i denne usikre periode af deres liv. Pengene vil bl.a. gå til at lave mobile børnevenlige områder til børn i udkantsområder. I de mobile enheder vil der være børneklubber med fokus på leg og skoleundervisning.

Mellemfolkeligt Samvirke hjælper kvinder og børn i Jordan og Libanon

Mellemfolkeligt Samvirke distribuerer af hjælpepakker til 11 lejre og lokalsamfund i Jordan og Libanon. De uddeler pengebeløb på ca. 1500 kr. som akut hjælp til 2200 husholdninger (11.000 mennesker) som er særligt udsatte. Det er oftest til enlige kvindelige forsørgere.

Derudover sikrer Mellemfolkeligt Samvirke uformel uddannelse af 440 udsatte unge kvinder med fokus på at opbygge selvværd, sundhed og beslutningsevne. Og de uddanner

110 unge frivillige til at være en aktiv del med at identificere og sikre adgang til basale serviceydelser for de mest udsatte flygtninge f.eks. psyko-social støtte.

Læger uden Grænser yder medicinsk hjælp i Syrien og Libanon

Med pengene fra Hjælp Nu! vil Læger uden Grænser hjælpe syriske flygtninge inde i Syrien og i Libanon. De driver seks hospitalsfaciliteter i Syrien og støtter omkring 100 felthospitaler, klinikker og sundhedscentre i det krigshærgede land, som de forsyner med medicin og medicinsk udstyr.

I Libanon stilles syriske flygtninge bagerst i køen og nedprioriteres af de libanesiske myndigheder. Ca. 1.3 millioner syrere er flygtet til Libanon. De syriske flygtninge er derfor dybt afhængige af hjælp. Læger uden Grænsers udsendte læger og sygeplejesker yder lægehjælp og medicinsk behandling på vores hospitaler i Libanon. Behovet for humanitær hjælp er enormt. Læger uden Grænser er til stede flere steder i Libanon blandt andet i Shatila Camp, der ligger i det sydlige Beirut. Læger uden Grænsers fokus er på det enkelte menneske. De udsendte udfører akutte operationer og sikrer opfølgning. De behandler de sårede. Mange ankommer med både fysiske og psykiske krigsskader. Endnu flere ankommer med sår og mén fra flugten. Læger og sygeplejersker hjælper gravide før, under og efter fødsel. Syrere med kroniske sygdomme har akut brug for hjælp og medicin, når de ankommer. Læger uden Grænser redder liv.

Red Barnet hjælper børn i Syrien

Mens krigen raser, gennemlever Syriens børn deres værste mareridt. Skoler bliver ødelagt, lærere forsvinder og børns hverdag går i stå. Hvert tredje syriske barn har været udsat for voldelige overgreb. Næsten alle børn har oplevet familiemedlemmer eller venner dø.

Red Barnet vil oprette børnevenlige områder, hvor børn trygt kan lege, gå i skole og få psykosocial støtte til at bearbejde de voldsomme oplevelser, de har været udsat for. De vil tjekke børnenes generelle sundhedstilstand. Og de vil identificere og hjælpe særligt udsatte børn - f.eks. de børn, der er blevet væk fra deres familie under flugt.

Red Barnet vil også genopbygge eksisterende skoler og etablere midlertidige skoler, hvor det er muligt. Organisationen vil Indkøbe og uddele undervisningsmaterialer. Og de vil undervise børnene, ikke kun i at læse og skrive, men også i sikkerhed, ernæring og hygiejne, så børnene rustes til at stå imod sygdomme, sult og overgreb.

Syriens børn udgør nøglen til landets fremtid. Kun ved at beskytte og styrke børnene nu, kan vi undgå, at en hel generation bliver tabt.

Røde Kors sikrer mad og husly

Røde Kors vil styrke indsatsen med mad, husly, læge- og krisehjælp både inde i Syrien og i nabolandene Jordan, Libanon, Irak og Tyrkiet.

Inde i Syrien er sundhedssystemet brudt sammen, og der er akut mangel på medicin og hospitalsudstyr. Røde Kors vil sikre lægehjælp til de mange syrere, der stadig bor i landet. Fællesindsamlingen vil sikre sundhedsklinikker, medicin og hospitalsudstyr samt krisehjælp til børn og voksne, der har været gennem traumatiserende oplevelser. Der er også behov for basal nødhjælp til de mange, der er fanget i kampområderne.

I nabolandene har Røde Kors særligt fokus på nødhjælp. Organisationen skal sørge for mad, vand, tæpper og husly. De skal uddele hygiejnekits, babykits og særlige kvindekits. Og med midlerne fra Hjælp Nu! vil Røde Kors kunne sætte ekstra fokus på krisehjælpen, der skal hjælpe børn og voksne med at bearbejde deres voldsomme oplevelser. Røde Kors ønsker også at bruge midlerne til mobile sundhedsklinikker og bedre sundhedsoplysning i og omkring flygtningelejrene.

SOS laver børnevenlige områder i Syrien og Libanon

En hel generation af syriske børn har mistet deres barndom. Både i Syrien og i grænseområderne har familier i årevis levet som flygtninge eller i konstant frygt. Børn holder op med at opføre sig som børn. De bliver apatiske eller aggressive. De stoler ikke længere på voksne, og deres forældre er enten fraværende eller har ikke overskud til at drage omsorg.

Med pengene fra Hjælp Nu! vil SOS Børnebyerne drive børnevenlige områder i Syrien og Libanon, hvor børnene i trygge rammer kan være sammen med voksne, som har faglighed og overskud. Børnene får et pusterum; de bliver set og hjulpet til at vise deres følelser gennem leg og kreativitet. De trygge rammer, aktiviteterne og medarbejdernes omsorg hjælper børnene til at bearbejde deres oplevelser og opbygge en fornyet tro på fremtiden.

UNICEF klæder børn på til at klare vinteren

UNICEF vil klæde Syriens børn på til at klare sig gennem den kolde vinter. Hvert år dør mange børn af kulde og endnu flere får lungebetændelse og akutte infektioner i luftvejene. Børnene fryser, fordi de mangler helt basale ting som tøj, sko og varme i de tynde telte, hvor temperaturen falder til under frysepunktet.

UNICEF har et overordnet mål om at beskytte 1 mio. af Syriens børn i vinteren 2015/2016 ved at give dem varmt vintertøj, mobile lægecheck og varme i klasseværelserne og daginstitutionerne. Helt konkret vil Hjælp Nu! bidrage til, at UNICEF kan give vinterjakker, bukser, vandtætte støvler, strømper, handsker, uldhuer og varmt undertøj til mere end 40.000 flygtningebørn i Libanon. Indsamlingen vil også biddrage til, at UNICEF kan opvarme klasseværelser og daginstitutioner over vinteren til gavn for mere end 135.000 børn.